Varför anlita oss när du skall rekrytera?


Serstechs CEO, Stefan Sandor:
Serstech växer snabbt och rekryterar frekvent – både tekniska och kommersiella roller. Vi har jobbat med ett tiotal rekryteringsfirmor genom åren, med varierande framgång. Jenny och Adeptus erbjuder fantastisk service, professionell hantering av kandidater, goda råd och exceptionella resultat. Numera anlitar vi alltid Adeptus, oavsett vilken roll vi ska tillsätta.

Under 2023 har vi för kunders räkning tillsatt följande tjänster:

- COO
-Vice President R&D
- CEO Assistant
- Algoritmutvecklare
- Embedded developers
- Project manager production
- Product specialist medtech

.

Gedigen erfarenhet

Att rekrytera rätt är en nyckel till framgång i alla organisationer! Vi har lång och gedigen erfarenhet av rekrytering. Vi jobbar med searchuppdrag, annonsrekrytering och second opinion.

Behöver ditt företag hjälp eller stöd i er rekryteringsprocess - kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Executive search

Adeptus har flera pågående executive searchuppdrag åt framgångsrika bolag i Skåne.
Kontakta oss om vi kan hjälpa din organisation att hitta rätt kompetens, eller om du själv är intresserad av nya utmaningar!

second opinion

Det är alltid  klokt att någon utanför den egna organisationen intervjuar och testar slutkandidaten i en rekrytering - det kan gälla såväl interna som externa kandidater.
Adeptus har lång och gedigen erfarenhet kring second opinion. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi arbetar med våra olika tester och djupintervjuer.