Om mentors­programmet Adeptus

Det började med att en klient, ville att hans chefer skulle vidga sina perspektiv genom att få varsin mentor.

Andra kloka företagsrepresentanter visade sig ha samma behov
och snart var mentorsprogrammen igång. 17 år har gått sedan starten och 32 program har startats!
 

Ett traditionellt mentorsprogram ger:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Överföring av kunskap 
  • Handledning
  • Bollplanksfunktion
Mentorsprogrammet Adeptus tillför dessutom:  
  • Nätverk mellan adepter och mentorer från olika bolag och funktioner.
  • Företagsförlagda seminarier som ger unik inblick i olika verksamheter
  • Ledarskaps- och managementseminarier

"Dit du är på väg, där har jag redan varit"

Att vara adept

Varje program består av 10-13 adepter från lika många företag.

Att vara adept förutsätter att man idag har, eller är på väg mot, en ledarposition och att företaget bedömer att adepten har en potential för större uppgifter.

Företaget nominerar sina adepter och vi träffas för att diskutera förväntningar och för att lära känna varandra - framförallt för att på bästa sätt matcha adept med mentor.

Att vara mentor


Adeptus mentorer håller mycket hög klass! Vi är petiga och noga med vilka mentorer som tillfrågas. Att vara mentor hos oss är först och främst en möjlighet att få se en annan människa växa! Mentorerna rekryteras i huvudsak utanför företagen, väljs ur vårt nätverk och har en klassisk mentorsprofil. Vi eftersträvar en så stor mångfald som möjligt bland våra mentorer. Att se adepten växa, erfarenhetsutbytet med adepten/övriga adepter och mentorer är den stora belöningen. Man får delta i seminarierna, samt får möjlighet att delta i nya intressanta nätverk. Varje mentor har endast en adept åt gången.